Skuelyst i dialog med Skuelyst

Interview

Skuelyst er i august lanceret som et nyt, netbaseret tidsskrift for filmkritik i Danmark. Udover artikler rummer hjemmesiden også en hidtil blank sektion kaldet Dialog. Her er pladsen givet til at kaste udforskende og søgende blikke på, hvad filmkritik som format også kan være.

 
 

De første filmkritikker er oppe på Skuelyst.dk. Har du lyst til at skrive til Skuelyst, kan du tage fat i redaktørerne på redaktion@skuelyst.dk


[videotransskribering]

Fortæl hvad Skuelyst går ud på? Hvorfor mangler det?

Skuelyst er et netbaseret tidsskrift for kritik af aktuelle film i Danmark. Det ligner måske en blog, men i det redaktionelle arbejde tænker vi på det som et tidsskrift. Vi publicerer først, når artiklerne er “klar til tryk”.

Vi udgiver på nettet, fordi det er billigt, men også fordi vi gerne vil være mere tilgængelige end tryksager ofte tillader. Selvom et filmtidsskrift i sidste ende er et nicheforetagende, så er film et populærmedie, der grundlæggende favner bredt.

En kvalificeret kritik af samtidens film er væsentlig, fordi en filmkultur både er afhængig af dygtige filmskabere, filmseere og filmkritikere. Danmark bryster sig ofte af at være en filmnation, men vi synes faktisk, at vores nuværende filmkultur halter på nogle punkter.

Hvordan adskiller Skuelyst sig fra eksisterende filmkritik?

Vi dækker nye biograffilm, festivalfilm, videoværker, repremierer i Cinemateket samt filmpremierer på de nye mediekanaler såsom Netflix, Amazon, Vimeo. Med andre ord mange af de samme film som allerede også dækkes af bl.a. dagspressen, Soundvenue og Ekko.

Men personligt savner vi en velskreven, dansksproget kritik på dette område, som har tid og spalteplads til at formidle en værklæsning frem for en forbrugsvejledning. Vores kritikartikler kan godt vente uger efter premieredatoen, inden de kommer online. Derfor tager vi ikke plotspoilere særligt tungt, og vi uddeler umiddelbart heller ikke stjerner eller karakter.

Hvem er holdet bag? Hvem er skribenterne?

Vi er de stiftende chefredaktører, og vi skriver også kritik. Dertil opbygger vi løbende en fast tilknyttet skare af skribenter, som bidrager i forskelligt omfang. Målet er, at læserne på sigt kan finde markante stemmer inden for filmtidsskriftets stab, som skriver en kritik, der er læseværdig - også selvom man ikke har set den pågældende film.

Vi prioriterer, at vores skribenter skriver godt, fremfor at de er filmeksperter. En begavet filmnørd er ikke nødvendigvis en dygtig kritiker.

Hvor ofte kan man forvente nyt fra Skuelyst?

Skuelyst bygger – indtil videre i hvert fald – på frivillighed og entusiasme, og arbejdet foregår ved siden af vores dagjob. Inden for de rammer satser vi på at kunne publicere en ny artikel hver anden uge. Vi vil gerne gøre det hurtigere, men for os er det vigtigere, at vi gør det godt og holder ved. Det lange seje træk er en overset dyd på internettet, og vi vil derfor hellere eksistere om fem år end at brænde ud inden næste sommer.

Hvad kan læserne forvente sig af dialogformatet? Hvordan adskiller det sig fra kritik?

Dialogformatet er et mere frit og eksperimenterende end filmkritikken. Med Dialoger ønsker vi at skabe samtaler om film på tværs af mennesker, holdninger, medier og udtryksformer. Vi vil gerne se, hvad der sker, hvis en billedkunstner eksempelvis fortolker en film gennem et billede eller to forskellige holdninger mødes og brydes i en brevudveksling. Det kunne også være en filmanalyse, der udfolder sig som videoessay. På den måde prøver vi at åbne op for nye former for kritik, der ikke udelukkende er forankret i artikelformatet.

Hvorfor er der brug for nye, eksperimenterende formater?

Den dialogiske form har jo en stolt tradition inden for kritikken – helt tilbage til Platon – og helt åbenlyst består spillefilm i høj grad af dialog. Derfor passer “dialoger” glimrende ind i et tidsskrift for filmkritik. Fra begyndelsen ville vi gerne have et alternativ til det klassiske artikelformat – noget der var mindre konventionelt.

Det kan lyde som om, Dialog-formatet er en paraplybetegnelse for “alt andet en kritikartikler”, men det adskiller sig ved, at der altid vil være mere end et element involveret i vores dialoger: enten i form af flere personer eller medier (såsom en podcast eller et lydbillede). Dialoger er for os en påmindelse om at være åbne og udforske, hvad et digitalt filmtidskrift kan indeholde.